Aktif Katı İle Kirlenmiş Sepiolit Çamurlarında Reoloji ve Su Kaybı Özelliklerinin Kontrolü

Aktif Katı İle Kirlenmiş Sepiolit Çamurlarında Reoloji ve Su Kaybı Özelliklerinin Kontrolü

Gürşat Altun, Ali Ettehadi Osgouei, Mehmet Çelik, Umran Serpen

Sepiolit temelli çamurlar özellikle yüksek sıcaklıklı ve yüksek tuz içeren ortamlarda oldukça iyi performans göstermektedir. Bununla birlikte, sondaj sırasında çamura giren farklı kirleticiler nedeniyle, sondaj operasyonu teknik ve ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Sondajı yapılan formasyonların yaklaşık %70-80’i şeylli formasyonlar olduğundan, sondaj sırasında aktif katıların çamura kirletici olarak girmesi karşılaşılan yaygın bir kirlenmedir ve çamur özelliklerinin değişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, sondaj çamurunun kimyasal ve fiziksel özellikleri formasyonların sondajı sırasında yaşanan matkap sarması, kuyu yıkılması ve/veya şismesi, kaçak gibi kuyu stabilitesi sorunlarının oluşmasını engelleyecek veya en az düzeyde tutacak şekilde delinen fomasyonlarla uyumlu olmalıdır. Kirlenme sonucu sepiolit çamurlarının reolojik ve su kaybı özellikleri katkı maddeleri kullanılarak ekonomik bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir.

Bu çalışmada, aktif katı (kil) girişi nedeniyle hem ağırlaştırılmamış hem de barit ile ağırlaştırılmış sepiolit temelli sondaj çamuru özelliklerindeki değişimler deneysel olarak incelenmiş, bozulan reoloji ve su kaybı özelliklerinin nasıl kontrol altına alınabileceği çalışılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki, özellikle zorlu sondaj koşullarında (yüksek tuzlu ve yüksek sıcaklık), sepiolit bazlı çamurlar reolojik ve su kaybı özellikleri bakımından diğer çamurlara göre daha iyi performans göstermektedirler.