Yapılarda Doğal Havalandırmanın Sağlanmasına Yönelik İlkeler

Yapılarda Doğal Havalandırmanın Sağlanmasına Yönelik İlkeler

Polat Darçın, Ayşe Balanlı

Yapı içi hava kirliliğinin giderilmesinde ve yaşam için gerekli oksijenin sağlanmasında en ekonomik ve çevreci yol doğal havalandırmadır. Doğal havalandırma için uygun nitelikteki hava yapıya alınmalı ve kirlenen iç hava yapıdan uzaklaştırılmalıdır.

Isınarak yükselen havanın soğuk hava ile yer değiştirmesi sonucu oluşan hava deviniminin özellikleri havalandırmanın etkinliği açısından önemlidir. Yapının konumunun, biçiminin, birimlerinin yerleşiminin, duvar boşluklarının, kulelerin ya da bacaların hava devinimi ile ilişkisi irdelenerek kararların tasarıma aktarılması yeterli bir doğal havalandırma için gereklidir. Doğal hava devinimi – yapı ilişkisinin doğru kurulmasıyla kullanıcı sağlığını bozmayan, enerji tüketmeyen, çevreyi kirletmeyen ve maliyetleri artırmayan bir havalandırma sağlanabilir.