Toplu Taşım Aracı İçinde Karşılaşılan Partikül Madde Maruziyeti

Toplu Taşım Aracı İçinde Karşılaşılan Partikül Madde Maruziyeti

Halil Arı

Bu çalışmada, Şanlıurfa şehir merkezinden 20 km uzaklıkta bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsüne yolculuk yapan bir kişinin karşılacabileceği mevsimsel partikül madde (PM) maruziyeti değerlendirilmiştir. Şanlıurfa Osmanbey Kampüsü otobüsü içerisinde seyahat anında çeşitli boyutlardaki PM ölçümleri mevsimsel olarak yapılmıştır. Dış hava PM ölçümleri ile otobüs içi ölçümleri karşılaştırılması da yapılmıştır. PM konsantrasyon ortalamaları 6.07±9.97 µg/m³ (PM1); 130.76±175.54 µg/m³(PM2.5); 366.48±509.73 µg/m³(PM7); 494.31±643.07 µg/m³(PM10); 667.40±833.42 µg/m³(TSP) olarak bulunmuştur.