Endüstriyel İşletmelerde LNG Kullanımı

Endüstriyel İşletmelerde LNG Kullanımı

Can Toydemir

Dünyada Doğalgaz üretimine paralel olarak artmakta olan LNG üretimi artmaktadır. LNG denizde gemiler aracılığıyla taşınarak deniz terminallerine aktarılmaktdır. LNG terminalleri LNG’yi gaz fazına geçirerek ülkelerin doğalgaz şebekelerine aktarmaktadır. Aynı zamanda LNG’nin kamyon tankerler aracılığıyla da 20 ton’luk partiler halinde taşınabilmektedir.

Özellikle boru hattı doğalgaz şebekelerinin yaygınlaştırması sürecinde, ara geçiş enerji kaynağı olarak kullanılabilen LNG, hem ekonomik yönü hem de çevreci yönüyle ülkemizde de hızla yayılmaktadır.

İşletmelerin LNG’yi stoklaması ve LNG nin gaz haline dönüştürülerek, doğalgaz iç dış tesisatına sevk edilmesi kapsamında kurulan Endüstriyel İşletmeler LNG Tesisleri, muhtelif uluslararası norm ve standardlar dikkate alınarak kurulmalıdır.

LNG tesisinin bulunduğu coğrafi mahal, doğalgazın nasıl bir cihazda, ne amaçla kullanıldığı, LNG tesisi tasarımı da önemli şekilde etkileyebilmektedir.

LNG tesisleri ve LNG tankerlerinin işletilmesi, periyodik kontrol ve bakım işlemleri de, sistemlerden alınacak verimi ve yatırımların fizibiletisi üzerinde önemli etkenlerden biridir.

Sonuç olarak, LNG artan enerji ihtiyacını, ara geçiş dönemi yakıt olarak karşılamak üzere, endüstriyel işletemelerde, alternatif olarak kullanılmaya devam edecektir.