Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Binalarda Enerji Verimliliği Amaçlı Yazılımlar Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Mehmet Azmi Aktacir, Mehmet Akif Nacar, Bülent Yeşilata

Binalarda enerji performansı kavramı, yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan birim hizmet başına enerji tüketiminin azaltılmasını ifade eder. Avrupa Birliği’nde enerji verimliliği “Energy Performance of Buildings, Directive 2002/91/EC 16” direktifi ile belirlenmiştir. Bu direktifte binaların enerji verimliğinin değerlendirilmesinde “HVAC Sistemlerinin Verimliliği ile beraber “Enerji Etkin Bina Tasarımı için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması” gibi temel parametreler birlikte ele alınmaktadır. Ülkemizde de, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa dayanılarak 2008 yılında çıkarılan “Bina Enerji performansı” yönetmeliğiyle binalarda enerji verimliliğinin artırılması ve bu çerçevede binaların sertifikalandırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, Tasarım Mühendis ve Mimarlarının enerji alanında kullandıkları çeşitli yazılımlar mevcuttur. Genel olarak “uygulama yazılımları” olarak sınıflandırılan bu yazılımların, çeşitli yönleriyle (kullanılabilirlik, güvenilirlik vb. alanlarda) değerlendirilme ve sorgulanma ihtiyacı vardır. Bu çalışmada enerji verimliliği yazılımlarının kullanımındaki bu değerlendirme sorgulamaları ele alınacaktır. EnergyPlus, Design Builder ve Hourly Analysis Program (HAP) incelenen yazılımlardır.