Buzdolabı Tasarım Parametrelerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Buzdolabı Tasarım Parametrelerinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dilek Kumlutaş, Hasan Avcı, Mete Özşen, Ziya Haktan Karadeniz

Buzdolaplarında istenilen koşullar, tasarlanacak ısı pompasının yanında iç tasarımın uygunluğu ile elde edilmektedir. Literatürde iç tasarımın uygunluğunu araştıran sayısal çalışmalar mevcuttur. Bu çalışma kapsamında sadece soğutucu bölümden oluşan, buharlaştırıcısı arka duvara gömülü, tek kapılı statik tip bir buzdolabı sayısal olarak modellenmiş ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve ısı aktarımı (HADIA) analizleri gerçekleştirilmiştir. Modelin doğruluğu test odasında yapılan deney sonuçlarıyla karşılaştırılarak ispatlandıktan sonra sayısal sonuçlardan elde edilen sıcaklık ve hız dağılımları incelenerek iç tasarım parametreleri belirlenmiştir. Buna göre; buharlaştırıcı yüzey sıcaklığının, buharlaştırıcı yüksekliğinin ve buharlaştırıcı yüzeyi ile ana raflar arasındaki mesafenin ISO 15502 standardında belirtilen test koşullarına göre en uygun değerleri parametrik olarak araştırılmıştır. Parametrik çalışma sonucunda belirlenen tasarım parametreleri arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır.