Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Kaynama Isı Transferi Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması

Soğutkanlar İçin Çeşitli Çift Fazlı Akış Kaynama Isı Transferi Denklemlerinin Modellenmesi ve Karşılaştırılması

Mustafa Turhan Çoban, Oğuz Emrah Turgut

Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Çift fazlı akış ve ısı transferi denklemleri genellikle teorik ve deneysel çalışmaların sonucu olduğundan yeni soğutkanlarda bu denklemlerin doğruluklarının irdelenmesi ve her soğutucu akışkan için en doğru bir kaynama modelinin seçilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada kaynamalı ısı transferi denklemlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Dikey ve yatay borulardaki çift fazlı akış incelenmiş, çeşitli ısı transferi denklemleri mathlab ortamında modellenerek, bu denklemler kendi aralarında karşılaştırılarak doğrulukları irdelenmiştir. Test soğutkanları olarak Dikey borular için R717(NH3), R600(Bütan), R290(Propan), Yatay borular için R404A ve R407C seçilmiştir.