Edirne’de Bir Dokuma-Konfeksiyon İşletmesinde İç Ortam Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi–2010

Edirne’de Bir Dokuma-Konfeksiyon İşletmesinde İç Ortam Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi–2010

Ufuk Berberoğlu, Deniz Motör

İç ortam hava kalitesi konutların yanı sıra, günlük yaşamın önemli bir bölümünün geçirildiği ve daha fazla efor harcanan işyeri ortamında da, çalışanların sağlığını etkileyen önemli bir çevresel parametredir. Bu bakımdan işletmelerde iç ortam hava kalitesinin ölçülerek değerlendirilmesi, sağlığın korunması ve üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı yapabilecek bir uygulamadır. Çalışmamızda, Edirne’de bulunan bir dokuma-konfeksiyon işletmesinde, iç ortam hava kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik olarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitseldir. İşletmenin üretim sürecinde yer alan kapalı ortamlarında, hava kalitesi ile ilişkili olan sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit (CO2), karbon monoksit (CO), hidrojen sülfür (H2S) gibi parametreler ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Ölçümlerde Testo 635–2, Telaire 7001 ve GasAlertMicro 5 aygıtları kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı dokuma-konfeksiyon işletmesinin iplikhane, kumaş hazırlama, yıkama, boya-terbiye bölümlerinde sıcaklık yüksektir (Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ ve Uluslar arası Çalışma Örgütü-ILO kriterlerine göre). Dokuma bölümünde nem oranı, torna, yıkama ve kumaş hazırlama bölümlerinde CO2 düzeyi yüksek bulunmuştur. İşletmenin bazı bölümlerinde iç ortam hava kalitesinin DSÖ ve ILO kriterlerine göre iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ilgili yerlerde havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi, hem çalışanla sağlığının korunmasına hem de üretim performansının artırılmasına katkıda bulunacaktır.