Türkiye İçin Bina Çevresel Değerlendirme Metodu BREEAM’in Türkiye’ye Adaptasyonu

Türkiye İçin Bina Çevresel Değerlendirme Metodu BREEAM’in Türkiye’ye Adaptasyonu

Duygu Erten, Yenal Güller, Aslı Fırat

Dünyada yaygın olarak kullanılan bina çevresel değerlendirme metotlarını (BÇDM) incelendiğinde Türkiye’de bu sistemlerin en etkin şekilde kullanılması için gerekli azami şartlarda eksikler olduğunu görülür. Uluslararası şirketler, bu sertifika sistemlerini genellikle şirketlerin çıkış kültürlerine bağlı kalarak kullanmaktadır. Farklı standartlar yerine, global bir standart dünyanın her yerinde tasarımcıları arasında koordinasyon ve rotasyon yapan uluslararası şirketlerin işine daha çok gelse ve özellikle iletişim açısından daha etkin olabilirse de, yeşil global bir standart şu anda her bir ülke gerçeğine bakıldığında ancak global tutarlılık ve yöresel yaklaşımlarla mümkün olabilir. Bundan dolayı, bu bildiride bölgesel adaptasyonu gerçekleştirmemiş olan ülkelerin, farklı ülkelerde oluşmuş uluslararası sertifika sistemlerini kullanırken bu sistemleri yerel koşullara göre değiştirmesinin önemi vurgulanacaktır.