Türkiye’de Yaygın Olan Kullanım Sıcak Suyu Sistemlerine Genel Bir Bakış Hızlı Boyler ve Depo Şarj Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi

Türkiye’de Yaygın Olan Kullanım Sıcak Suyu Sistemlerine Genel Bir Bakış Hızlı Boyler ve Depo Şarj Sisteminin Karşılaştırmalı Analizi

Murat Gürenli, Ufuk Atamtürk

Bu çalışmanın birinci kısmında, Türkiye’deki binalarda kullanım sıcak suyu temini için yaygın olarak kullanılan sistem ve cihazlar, belirli yapısal kriterler doğrultusunda sınıflandırılarak, kısaca tanıtılmıştır. İkinci kısımda ise, özellikle merkezi uygulamalarda ülkemizde en çok tercih edilen iki sistem olan “hızlı boyler” ve “depo şarj sistemi” çeşitli açılardan karşılaştırılmış ve bununla bu konudaki karar vericilere tercihlerini yaparken bir ışık tutulması hedeflenmiştir.