C Tipi (Hermetik) Cihazlar ve Hava Atıkgaz Çözümleri

C Tipi (Hermetik) Cihazlar ve Hava Atıkgaz Çözümleri

Barış Say

Gelişen ısıtma teknolojileri öncelikli olarak ısıtma verimlilik ve çalışma güvenliğini hedeflemekte böylelikle hem enerji kaynaklarını daha doğru kullanım hem de kullanıcı açısından sistem güvenliği sağlanmaktadır. Isıtma sisteminin önemli bir tamamlayıcısı olan bacalar da bu hedeflere ulaşmakta önemli katkı faktörleridir.

Özellikle doğalgaz dağıtımının hızla artması ile ülkemizde bireysel ısıtma sistemlerinin ağırlıklı tercihi, geçmişte yapılmış inşai bacaların uygunsuzluğu bir araya geldiğinde çözüm olarak C tipi (Hermetik) cihazların ağırlıklı kullanılarak atıkgazın cepheden tahliyesi olarak bulunmuştur. Bu da yapı cephelerinde görüntü kirliliği, atıkgazın oluşturacağı emisyonun yapılardan ve yaşam mahallerinden uzaklaştırılamaması gibi olumsuz sonuçları beraberinde getirmişti.

Halbuki günümüz modern sistemleri aynı tip uygulamalara entegre edilecek özel baca sistemleri ile hem atıkgazın çatı üzerinden güvenli bir şekilde atılması hem de yanma havasının baca yoluyla ulaştırılıp uğrayacağı öne ısınma ile daha verimli ve güvenli çözümler de mümkündür. Bu çalışmada bu tip sistemlerin tasarımı ve uygulama sonuçları anlatılmaktadır.