Organik Rankin Çevirimli Jeotermal Enerji Santrallerinde Optimal Hava Soğutmalı Yoğuşturucu Boyutlandırması

Organik Rankin Çevirimli Jeotermal Enerji Santrallerinde Optimal Hava Soğutmalı Yoğuşturucu Boyutlandırması

Reza Agahı, Claudio Spadacını, Marco Frassınettı, Luca Xodo

Yoğuşturucu, organik Rankin çevirimini kullanan jeotermal enerji santrallerinin temel parçalarındandır. Hava soğutmalı yoğuşturucu soğutma suyunun mevcut olmadığı veya su kalitesinin uygun olmadığı durumlarda en uygun seçenektir. Sıcaklığın sıfırın altında bulunduğu soğuk mevsimlerden yararlanmak da hava soğutmalı yoğuşturucu seçimi için diğer bir kıstastır. Çifti çevirimli bir jeotermal enerji santralinde hava soğutmalı yoğuşturucunun tasarım optimizasyonu kritik önem taşır. Yoğuşturucunun bağımsız bir bileşen gibi ele alınmak yerine genel organik Rankin çevirimli sistem optimizasyonu ile birlikte uygulanması gerekir.

Yazarlar bu makalede hava soğutmalı yoğuşturucu optimizasyonu için bir metodoloji sunmaktadırlar. Bu metodoloji, hava soğutmalı yoğuşturucu tasarım parametrelerini değiştirerek jeotermal enerji santralinin performansını değerlendirmek için tescilli bir simülasyon yazılımı kullanılmaktadır. Bu simülasyondan alınan sonuçlar ile ekonomik faktörler, hava soğutmalı yoğuşturucunun en optimal tasarım parametrelerini tespit etmek üzere, mali bir model içinde bir araya getirilmektedir.