Soğutma Enerji Gereksinimi Tespitinde Farklı Kullanım Şartları İçin Pratik Bir Yaklaşım

Soğutma Enerji Gereksinimi Tespitinde Farklı Kullanım Şartları İçin Pratik Bir Yaklaşım

Can Coşkun, Zuhal Oktay, Bahar Bayboz, Enver Yalçın

Bu çalışmada, farklı kullanım saatlerine ve iç referans sıcaklıklara sahip kullanıcılar için aylık ve toplam soğutma enerji gereksinimi oldukça pratik bir yöntem kullanılarak hesaplanmaktadır. Çalışmada ortaya konulan yaklaşım, her kullanıcının kendi kullanım şartlarına bağlı olarak enerji gereksinimi ve maliyetlerini hesaplamasını sağlamaktadır. Farklı saat aralıklarında kullanılan binalar için kolay bir biçimde hesaplamalar oluşturulabilmektedir. Bu yaklaşımın en önemli avantajı olarak çok fazla parametreye gerek duymaksızın oldukça hassas sonuçlara ulaşılabiliyor olmasıdır. Bu çalışmanın binalarda soğutma uygulamaları yapan işletmeciler ve akademisyenler için pratik ve yararlı bilgiler ortaya koyması beklenmektedir.