Yağmurlama Sistemleri Yeni Tasarım Kriterleri

Yağmurlama Sistemleri Yeni Tasarım Kriterleri

Kazım Beceren

Türkiye Yangın Yönetmeliğinin 2002 yılında ilk yayımında sonra özellikle yangın korunum sistemleri içerisinde özel önemi olan yağmurlama sistemlerinin kurulumu ile ilgili çalışmalar hızlanmıştır. Özellikle, büyük şehirlerde yangın yönetmeliğinin yayımlamasından önce de yağmurlama sistemi tasarımı yapılmakta olup konu ile ilgili mevcut olan tek kod NFPA 13 “Automatic Sprinkler Systems” göz önüne alınarak tasarımlar gerçekleştirilmekteydi.

Daha sonra, Avrupa birliğinin üzerinde anlaştığı EN 12845 kodu Türk Standartları Enstitüsü tarafından da Türkçe’ye tercüme edilerek TS EN 12845-“Sabit Yangın Söndürme Sistemleri: Otomatik Sprinkler Sistemleri – Tasarım, Montaj ve Bakım” olarak yayınlanmıştır. Türkiye Yangın Yönetmeliğinin 2007 yılında yapılan yayımında ise otomatik yağmurlama sistemleri için tasarımının TS EN 12845 e göre yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bu durum uzun yıllar NFPA 13 e göre tasarım yapan grupların bazı hallerde çelişkiye düşürmüştür.

Bu çalışmada, değişim konusunda oldukça dinamik bir yapıya sahip NFPA 13 kodunun 2010 yılı yayımında belirtilen, otomatik yağmurlama sistemi tasarım kriterlerinin TS EN 12845 yağmurlama kodu tasarım kriterleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılacaktır.