Konut Yerleşmelerinde Tasarım Parametrelerinin Enerji Yükleri Açısından Değerlendirilmesi

Konut Yerleşmelerinde Tasarım Parametrelerinin Enerji Yükleri Açısından Değerlendirilmesi

Özlem Duran, Gül Koçlar Oral

Ülkemizde, yıllardır süregelen, enerji etkin yaklaşımın göz ardı edildiği giderek artan konut yerleşmeleri, enerji giderlerinin de giderek artmasına yol açmaktadır. Enerji harcamalarının artması ile yaşanılan çevre ve enerji sorunları konut yerleşmelerinde enerjinin etkin kullanımı zorunlu kılmaktadır. Konut yerleşmelerinde enerjinin etkin kullanımı, sosyal refah, konfor koşulları, istenilen performans düzeyi ve kaliteden ödün vermeden enerji ihtiyacının, dolayısıyla enerji yüklerinin en aza indirilmesidir. Ülke enerji ekonomisi açısından, konut yerleşmelerinin tasarım aşamasında enerji etkinliği düzeyinde değerlendirilmesi, enerji yüklerinin azaltılması için öneriler geliştirilmesi son derece önemli olup, sürekli araştırılması ve üzerinde çözüm üretilmesi gereken güncel bir konudur. Bu amaçla, bu bildiride, bir konut yerleşmesinin enerji yüklerinde etkili olan tasarım parametreleri açısından enerji performansının değerlendirilerek, geliştirilen farklı alternatifler için enerji simülasyonlarının yapılması ve sonuçlarının karşılaştırılması ele alınmıştır. Yapılan çalışmanın konut yerleşmeleri için yapılacak enerji etkin geliştirme çalışmalarına örnek oluşturması ve enerji giderlerinin azaltılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.