İklim Değişikliğinin Apartman Binalarındaki Isıtma/Soğutma Yükleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

İklim Değişikliğinin Apartman Binalarındaki Isıtma/Soğutma Yükleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yusuf Yıldız, Zeynep Durmuş Arsan

Bu çalışmada İzmir de 1993 yılında inşaa edilmiş, herhangi bir yalıtımın bulunmadığı bir apartman binasının mevcut hali ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre iyileştirilmiş hali EnergyPlus 5.0.0 simülasyon programı kullanarak modellenmiştir. Modelleme ile mevcut ve iyileştirilmiş binanın bugün, 2020, 2050 ve 2080 yılları için yıllık ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanmıştır. Bugüne ait iklim verileri için Typical Meteorological Year 2 (TMY 2) kullanılmıştır. 2020, 2050 ve 2080 yıllarına ait iklim verileri ise CCWorldWeatherGen V 1.5 programı ile hazırlanmıştır. Bu program İngiltere de bulunan Hadley Merkezinin 3. kuşak atmosferik modeli olan HadCM3’ün çıktılarını kullanmaktadır. İzmir için 2020, 2050 ve 2080 dönemlerini kapsayan gelecek iklim verileri küresel ısınmanın etkilerini içeren A2a, A2b ve A2c senaryolarının sonuçları ile saatlik olarak oluşturulmuştur. Her iklim verisi için simülasyon modeli çalıştırılmış mevcut ve iyileştirilmiş binanın ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır. Genel olarak İzmir de apartmanlarda ısıtma yükü zaman içinde iklim değişikliğinin etkilerine ve küresel ısınmanın büyüklüğüne bağlı olarak azalırken soğutma yükünün ise artacağı tahmin edilmektedir. Mevcut ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni inşa edilmiş apartman binalarındaki ısıtma yükü bugün ile kıyaslandığında 2080 yılında yaklaşık olarak %45 daha az olacağı hesaplanmıştır. Soğutma yüklerinin ise Mevcut veya yeni apartman binalarında 2080 yılında bugünden tahmini olarak 4 kat daha fazla olması beklenmektedir.