Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği

Isıl Konfor ve Enerji Verimliliği

İlhan Tekin Öztürk

Bu çalışmada binalarda yalıtımın ısıl konfora ve enerji verimliliğine etkisi incelenmiştir. Binaların ısı kaybeden ve kazanan yüzeylerinden en önemli kısımları olan pencereler ve duvarlardaki değişik yalıtım durumlarında ve dış hesap sıcaklıklarındaki ısı kaybı ve konfor için gerekli olan iç yüzey sıcaklıkları elde edilerek sonuçları irdelenmiştir. Yalıtımın iç yüzeylerdeki yoğuşmayı önlemedeki etkinliği incelenmiştir. Ayrıca yalıtım dışında binalarda kullanılabilecek alternatif enerji kullanım durumları ve enerji tasarruf yöntemleri detaylı incelenerek binalarda tüketilen enerjilerin azaltılma yolları değerlendirilmiştir.