İçerisinde Delinmiş Kare İğne Kanatçıklar Bulunan Kare Kanalda İki Optimizasyon Tekniğinin Karşılaştırılması

İçerisinde Delinmiş Kare İğne Kanatçıklar Bulunan Kare Kanalda İki Optimizasyon Tekniğinin Karşılaştırılması

Bayram Şahin, Eyüphan Manay

Bu çalışmada, içersinde delinmiş kare kesitli iğne kanatçıklar bulunan dikdörtgen bir kanala termodinamik optimizasyon uygulanmıştır. Boyutsuz entropi üretim miktarını belirlemek için Reynolds sayısı (Re=13.500, 27500 ve 42.000), akış yönünde iğne kanatçık boşluk oranı (Sy/D=1.208, 1.944 ve 3.4) ve düşey boşluk oranı (C/H=0, 0.33 ve 1) dikkate alınmıştır. Minimum entropi üretimi yaklaşımıyla elde edilen sonuçlar bir diğer optimizasyon tekniği ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu yolla, aynı şartlar altında iki optimizasyon tekniğinin karşılaştırması yapılmıştır. İki farklı optimizasyon tekniğinin birlikte kullanımı optimizasyon açısından daha güvenilir sonuçların elde edilmesine yol açmıştır.