Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi

Hastanelerde Cam Giydirme Cephe Sistemlerinin Konfor Koşullarına Etkisi

Esra Lakot Alemdağ, Özlem Aydın

İç ve dış mekânlar arasında bir sınır oluşturan yapı dış kabuğu, sürekli değişen iklimsel koşulların etkisi altında kalmaktadır. Bu nedenle yapı dış kabuğunu oluşturan bileşenlerden beklenen, çevresel faktörlerin kontrol altına alınıp, yapı içinde uygun yaşam konforunun en iyi şekilde yaratılmasıdır. Yapı içerisinde istenen iklimsel konfor; ışık, renk, ses, ısı, nem, güneş ışınımı gibi fiziksel etmenler ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla mimari tasarımlarda, hem kullanıcı etkisi dışında gerçekleşen bu fiziksel etkenlere hem de kullanıcı yaşam şekilleri, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına dikkat edilmeli ve iç ortamlarda optimum konfor koşulları sağlanmalıdır.

Çalışmada son dönemlerde modern yapı örtüsü olarak hastanelerde sıklıkla kullanılan cam giydirme cephelerin iç mekân konfor koşulları üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Trabzon ve Giresun illerinde cam giydirme cepheli iki özel hastane binasında yapılan çalışmada, hastane personeli ile yapısal konfor özelliklerini tespit etmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır.

Cephelerin strüktürel analizleri ve anketlerin istatiksel analizleri doğrultusunda, özellikle hastaneler gibi kullanıcı yoğunluğu fazla olan yapılarda görsel, işitsel, ısısal vb. konfor koşulları ile yapı kabuğunun biçimlenişi arasındaki ilişki irdelenmiştir.