Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derece Gün Bölgelerine Göre Değerlendirilmesi

Hafif Çelik Sistem Duvarlarında Isı ve Buhar Geçişinin Farklı Derece Gün Bölgelerine Göre Değerlendirilmesi

Ünal Sever, Esra Mıhlayanlar

Dünyadaki enerji ihtiyacının artması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan enerji kaynaklarındaki daralma, enerjiye duyulan önemi arttırmıştır. Enerji tüketiminin büyük bir kısmının konutlarda gerçekleşmesi, konutlardaki enerji tüketiminin, enerji verimliliği ve stratejileri açısından değerlendirilmesini gerektirmiştir. Konutlarda enerji verimliği, özellikle kullanıcılar için gerekli ısıl konfor şartlarından taviz vermeden sağlanmalıdır. Bu nedenle enerji verimliği stratejilerinden yapı kabuğu tasarımında, doğru malzeme kullanımı ve yapı elemanlarını oluşturan malzemelerin doğru detaylandırılmasının enerji performansı açısından önemi büyüktür. Yapılan bu çalışmada hafif çelik sistem duvarları, farklı iklim koşullarını da göz önünde tutularak ısı ve buhar geçişi açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada dış duvar elemanın ısıl konfor şartlarına uygunluğu; yüzey sıcaklıkları ve duvar kesitindeki yoğuşma durumu açısından, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardına göre hesaplamalar yapılarak, grafikler oluşturulmuştur. Bu amaçla TS 825’den, derece gün bölgelerini (DGB) temsilen her bir bölgeden örnek birer il (1.bölge: Aydın, 2.bölge:Edirne, 3.bölge:Kırklareli, 4.bölge:Erzincan) seçilmiştir. Buna göre oluşturulan hafif çelik dış duvar elemanlarının sabit rejim şartlarındaki ısı ve buhar iletimi seçilen illere göre hesaplanarak değerlendirilmiştir.