Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Gürültü Kontrolü Tasarımı ile Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırım İlişkisi

Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Gürültü Kontrolü Tasarımı ile Enerji Tasarrufu ve İlk Yatırım İlişkisi

Orhan Murat Gürson, Emre Güler

Bu çalışmada; havalandırma sistemlerinde, havalandırma, klima cihazları ve kanal ekipmanlarından kaynaklanan gürültünün kontrolünde susturucu seçiminin, gürültünün oluştuğu Oktav merkez band frekansının ve kanal kesitlerinin doğru belirlenmesinin sistem ilk yatırım ve işletme maliyetlerine etkisi değerlendirilmiştir. Değerlendirme, optimum seçimler ile farklı seçimler karşılaştırılarak ve değişik santral debileri göz önüne alınarak geniş bir yelpazede yapılmıştır. Bu teorik çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak, susturucunun doğru seçilmesinin ilk yatırım maliyetlerinde %1.5’ten %6,7’ye kadar değişen kazançlar, işletme giderlerinde de %24’ten %88’e kadar değişen oranlarda tasarruf sağlanabileceği irdelenmiştir. Bunun yanında, gürültünün oluştuğu oktav merkez band frekansının ve kanal kesitlerinin belirlenmesinde akustik sistem gereksinimlerine göre karar almanın performans ve maliyet açısından verimliliği artıracağı vurgulanmıştır.