LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması

LEED ve BREEAM Sertifikalarında Enerji Performans Değerlendirilmesinin Karşılaştırılması

Duygu Erten, A. Zerrin Yılmaz

Günümüzde çevresel kirliliğin ve özellikle de sera gazı emisyonlarının 1/3 ünden fazlasından binaların sorumlu olması nedeniyle, inşaat sektörünün paydaşları bu konudaki ilgili standartları kullanarak oluşturdukları çevre dostu çözümleri binalarının tanıtımında ön plana çıkartmaya başlamışlardır. İnşaat sektörünün bu alandaki sosyal sorumluluk duyarlılığı, binaların çevresel performanslarını ölçmek için sertifika sistemlerine olan talebi de artırmıştır. Bu çalışmada, çevresel değerlendirme sistemlerinden uluslararası çalışmalarda en yaygın kullanılanlar, ABD kökenli “Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)” ve İngiliz kökenli “Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)” özetlenmekte ve bu sistemlerin yaklaşımları, değerlendirme yöntemleri, kapsamları, performans ölçütleri, enerji performans sınıflandırma skalaları açısından karşılaştırılmaktadır. Bu değerlendirme sistemlerinin enerji performansı sınıflandırma açısından karşılaştırılmasının yanı sıra, örnek bir alan çalışması ile enerji performans belirlemede bina parametrelerinin yeterli duyarlılıkta alınmaması durumunun sonuçları ne ölçüde değiştirebileceğine de değinilmektedir. Ayrıca enerji verimliliği önlemlerinin konfor koşullarına etkilerinin kontrolünün yapılmasının önemi de açıklanmaktadır.