Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar

Enerji Etkin Tasarımda Yeni Yaklaşımlar

Türkan Göksal Özbalta

Enerji verimliliği konusu, çevresel sorumluluk, enerji talebinin karşılanması ve uluslararası antlaşmaların gerektirdiği yükümlülükler nedeni ile ülkelerin enerji politikalarında belirleyici rol oynamaktadır. Bu çalışmada, enerji tüketiminde büyük paya sahip olan bina uygulamaları, enerji etkin bina tasarım kriterleri doğrultusunda irdelenmektedir.