Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Çalışma Şartları Altında Termodinamik Performans Analizi

Hava Kaynaklı Bir Isı Pompasının Farklı Çalışma Şartları Altında Termodinamik Performans Analizi

Uğur Çakır, Kemal Çomaklı

Hava kaynaklı ısı pompaları dünyanın birçok yerinde kullanılan ve her geçen gün daha da yaygınlaşan sistemlerdir. Erzurum şartlarında havadan havaya (hava ısıtmalı evaporatör, hava soğutmalı kondenser) çalışan bir ısı pompası sistemi farklı çalışma koşulları altında denenmiştir. Bu amaçla evaporatör/kondenser hava debisi ve evaporatör/kondenser hava sıcaklığı belirli aralıklarla değiştirilerek deneyler yapılmış ve gerekli veriler kaydedilmiştir. Daha sonra elde edilen verilerden hareketle sistemin birinci kanun ve ekserji analizi yapılmıştır. Sistemin ısıtma tesir katsayısı (COP) ve ekserji verimi farklı çalışma koşulları için belirlenerek görsel olarak sunulmuş ve aralarındaki ilişki incelenmiştir.