Eğitim Yapılarında Klima Sisteminin İşitsel Konfor Koşulları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Eğitim Yapılarında Klima Sisteminin İşitsel Konfor Koşulları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Mustafa Mutlu, Muhsin Kılıç

Bu çalışmada, yeni faaliyete geçen ve kamuya ait bir yüksek öğretim binasındaki dersliklerde, iklimlendirme sisteminin işitsel konfor üzerindeki etkisini incelenmiştir. Yapılan çalışmada, bina içinde en sık kullanılan 5 derslik üzerinde ölçüm yapmak üzere ele alınmıştır. Ölçümlerde bir adet Svantek firmasının, Svan948 model el tipi ses ölçüm aleti kullanılmıştır. Dersliklerde 1/1 oktav bantlarında yapılan ölçümler, pencerelerin açık ya da kapalı olması ve iklimlendirme sisteminin 3 farklı fan hızı kademesi için ayrı ayrı uygulanmıştır. Bu ölçümler sonucunda A ağırlıklı eşdeğer ses seviyesi (LAeq), gürültü kriteri (NC), oda kriteri (RC) ve arka plan ses gürültü seviyeleri (BGNA) standartlar ile karşılaştırılmış ve ses girişim düzeyleri (SIL) belirlenmiştir.

Çalışmanın sonucunda elde edilen değerler standartlarla karşılaştırılarak, binanın optimum işitsel konfor koşullarını sağlayıp sağlamadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, iklimlendirme tesisatının çalışır konumda olduğu zamanlarda mekan içindeki işitsel konfor koşulları üzerinde olumsuz bir değişime sebep olduğunu göstermektedir. Bu nedenle konfor koşullarının sağlanmasında iklimlendirme tesisatının doğru seçilmesi, gerekli tesisat yalıtımının sağlanmış olması ve bina içindeki tüm tesisat gürültülerinden kaynaklanacak sorunların ortadan kaldırılması gerekliliği bir defa daha ortaya çıkmıştır.