İç Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesinde Gümüş İyonları İçeren PVC Malzemelerin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi

İç Ortam Hava Kalitesinin İyileştirilmesinde Gümüş İyonları İçeren PVC Malzemelerin Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi

Esra Dolaş, Gülen Güllü, Sibel Menteşe

İç ortam hava kirliliği son yıllarda buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarından sonra önem kazanmıştır. Yapılan birçok araştırmada iç ortam kalitesine önemli ölçüde etki eden kirleticilerden birinin organik tozlar olarak bilinen biyoaerosoller olduğu tespit edilmiştir. İç ortam havasının iyileştirilmesinde kullanılan ürünlerin enerji maliyetlerinin yanısıra insan sağlığına olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle iç ortamda bulunan mikroorganizma konsantrasyonlarının azaltılmasına yönelik geliştirilen sürdürülebilir çözümler değer kazanmaktadır.

Çalışmaya konu olan gümüş iyonlarının bakteri, küf, virus gibi mikrocanlılar üzerinde etkili olduğu eski çağlardan beri bilinmektedir ve kullanılmaktadır.

Bu çalışma gümüş iyonu içeren zirkonyumfosfat katkılı PVC malzemenin ortam havasında en çok rastlanan bakteri ve mantar türlerinin seviyelerinin azaltılmasındaki etkisinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen oda modeli çalışmalarını kapsamaktadır.

Oda deneyi sonuçlarına göre, 1m3 kapalı bir cam hacim içinde belli yüzey alanına sahip gümüş iyonu içeren PVC malzeme ürün ortam havasındaki mikroorganizma konsantrasyonunun azalmasında etkili olmuştur.