Tek Katmanlı Toprakta Dip, Maksimum, Minimum Sıcaklıklar ve Bunların Derinlikleri ile İlgili Bağıntılar

Tek Katmanlı Toprakta Dip, Maksimum, Minimum Sıcaklıklar ve Bunların Derinlikleri ile İlgili Bağıntılar

Arif Özbek, Tuncay Yılmaz, Alper Yılmaz, Orhan Büyükalaca

Son yıllarda dünyada artan enerji tüketimine karşılık üretim maliyetlerinin de artmasıyla enerjinin daha verimli kullanılması gerekliliği doğmuştur. Isı pompası sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri içinde mevcut enerjinin daha verimli kullanılması ve çevreye zarar vermemeleri gibi özellikleriyle en iyi alternatiflerden biridir. Isı pompaları; ısı enerjisini hava, su, toprak ve yeraltı sularından almaktadır. Toprak kaynaklı ısı pompası (TKIP) sistemlerinde toprak sıcaklığının yüzeyden derinlere doğru indikçe çok değişmemesi bu tip ısı pompalarını cazip kılmaktadır.

Bu çalışmada, tek katmandan oluşan topraklar için Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğünden Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden belirlenen birer il için alınan hava sıcaklığı, güneş ışınımı, bağıl nem ve rüzgar hızı rasat bilgilerinin 20 yıllık günlük ortalama değerleri kullanılarak toprak sıcaklıkları nümerik olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sıcaklıklardan da dip, maksimum, minimum toprak sıcaklıkları ve bunların toprak içindeki derinlikleri eşitliklerle ifade edilmiştir.