Binalarda Verimli Baca Sistemleri

Binalarda Verimli Baca Sistemleri

Ergün Gök

Dünya enerji kaynaklarındaki azalma, çevre kirliliği ve küresel ısınma “ Enerji Verimliliği” konusunu ön plana çıkarmakta ve ülkemizin en önemli sorunu yapmaktadır. Isıtma sistemlerinde enerji verimliliğinin en önemli bileşeninden biri bacalardır. Bu sunumda bacanın çalışma prensibi ve etkilediği kritik noktalar ile giriş yapılarak baca çekişine etki eden faktörler sıralanacaktır. Yoğuşma, soğuk havanın bacadan girmesi, izolasyon, yetersiz çekiş, fazla çekiş gibi sorunlar ve çözüm yolları anlatılacaktır. Baca sistemlerinde enerji tasarrufu sağlayabileceğimiz ürünler ile çalışma prensipleri de anlatılarak, kullanım yerlerine örnekler gösterilecektir. Bacada enerji tasarrufu sistemleri olarak kullanılabilecek ürünler; baca fanları, ekonomizerler, motorlu baca klapeleri, sekonder klapeler, oksijen trim kontrol sistemleri, bimetal klapelerdir.