Farklı Geometrilerden Oluşan Isı Köprülerinde Isı Kayıplarının Sayısal Olarak İncelenmesi

Farklı Geometrilerden Oluşan Isı Köprülerinde Isı Kayıplarının Sayısal Olarak İncelenmesi

Koray Karabulut, Ertan Buyruk

Bu çalışmada, betonarme taşıyıcı sistemlerdeki kirişlerin oluşturduğu ısı köprülerinin ısı transferi yapıları farklı şekillerde yalıtımlı balkon uzantılı ve içten ve sandviç yalıtımlı ara kat döşemeleri için sayısal olarak incelenmiştir. Bütün modeller için sıcaklık ve ısı akısı konturleri, 5 cm yalıtım kalınlığı durumunda elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bütün yapı modellerinde en fazla ısı transferi miktarının, kiriş bölgesinde olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte; ara kat kirişli ısı köprüsünün kiriş yüzeyinde, yalıtımsız duruma göre kiriş önüne yalıtım uygulanmasıyla ısı transferi miktarında yaklaşık % 89’ luk azalma sağlanmıştır. En uygun yalıtım modelinin duvar yalıtımına ek olarak kiriş önünün de yalıtıldığı durum olduğu ve böylece kirişin yalıtılmasıyla ısı köprüsü etkisinin azaldığı sonucuna varılmıştır.