Pomza Agregalı Hafif Beton Isıl Özelliklerine Polistiren Köpük ve Uçucu Kül Katkısının Etkileri

Pomza Agregalı Hafif Beton Isıl Özelliklerine Polistiren Köpük ve Uçucu Kül Katkısının Etkileri

İsmail Demir, M. Serhat Başpınar, Gökhan Görhan, Erhan Kahraman, Orhan Akyol

Bu çalışmada pomza agregalı hafif beton blok özelliklerine uçucu kül ve taneli polistiren köpük katkısının etkileri araştırılmıştır. Hazırlanan karışımlarda TS 802 standardına göre, çimento dozajı 300 olacak şekilde malzeme miktarları belirlenmiştir. Örnekler 100 x 100 x 100 mm3’lük metal kalıplara vibrasyon yöntemiyle yerleştirilmiştir. Örnekler 24 saat sonra kalıptan çıkarılmıştır. Örneklere atmosferik buhar basıncında 6 saat süre ile buhar kürü uygulanmıştır. Sonuç olarak, TS EN 206-1’e göre referans (A) örnek grubu “D 1,4”, diğer örnekler ise “D 1,2” sınıfına uygun yoğunluk değerlerin sahiptir. A örnekleri 13,2 MPa basınç dayanım değeriyle hafif beton olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Strafor tanesi katkılı pomza blok örneklerde uçucu kül ikame oranının artması örneklerin basınç dayanımını arttırıcı bir etki oluşturmuştur. Taneli polistiren köpük katkısı örneklerin birim ağırlık değerlerini azalttığı ve buna bağlı olarak ısı yalıtım değerlerinde artışa neden olduğu belirlenmiştir.