Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı

Higrotermal Performans Açısından Duvar Konstrüksiyonu Tasarımında Bilgisayar Modellerinin Kullanımı

Asiye Pehlevan, Yalçın Yaşar, Sibel Maçka

Higrotermal performans açısından bir duvar konstrüksiyonunun tasarımında konstrüksiyonu oluşturan katmanların her birinin iç ve dış fiziksel etkenlere karşı duvarı ne oranda koruduğu ve diğer katmanların performansını nasıl etkilediği, duvar konstrüksiyonunun değişen iklimsel koşullara karşı verdiği tepki ve uzun dönem boyunca gösterdiği çalışma performansı bilinmesi gerekli önemli kriterlerdir. Bu kriterlerin belirlenmesi için tasarlanan duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansının ısı ve buhar akımı yöntemi ile ortaya konulması gerekmektedir.

Bir duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı deneysel test yöntemi, analitik ve grafik yöntemler kullanılarak belirlenebilir. Bu amaç için, geliştirilen bilgisayar modelleri de kullanılabilmektedir. Ancak günümüzde deneysel test yöntemlerinin çok daha fazla para, zaman ve efor gerektirmesi, analitik ve grafik yöntemlerde genellikle bazı hataların yapılması ve bu hataların fark edilememesi duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performansının belirlenmesinde bilgisayar modelleri kullanımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bu bildiride; duvar konstrüksiyonunu oluşturan katmanlar ve işlevleri, duvar konstrüksiyonu tasarımında dikkate alınması gerekli kriterler açıklanacak, duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performansının belirlenmesinde dünyada yaygın olarak kullanılan WUFİ ve MOİST 3 bilgisayar modelleri tanıtılacaktır. Örnek uygulama olarak yukarıda belirtilen bilgisayar modelleri kullanılarak seçilen bir duvar konstrüksiyonunun higrotermal performansı belirlenecek ve bilgisayar model sonuçları karşılaştırılacaktır. Bu bildiri sonucunda, kullanılan bilgisayar modellerinin Türkiye’nin iklimsel koşulları ile ilişkili olarak oluşturulan duvar konstrüksiyonlarının higrotermal performansının belirlenmesinde uygunluğu tartışılacak ve önerilerde bulunulacaktır.