Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) ile Otel Binalarının Enerji Performansının Değerlendirilmesi

Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-TR) ile Otel Binalarının Enerji Performansının Değerlendirilmesi

Merve Atmaca, Ece Kalaycıoğlu, A. Zerrin Yılmaz

Tüm dünyada, zaman içerisinde tükenen enerji kaynakları ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan enerji ihtiyacı sebebiyle ülkemizde enerji tüketiminin büyük çoğunluğunu oluşturan binalar için, enerji kullanımını düşüren ve binalarda enerji performansının belgelendirilmesini zorunlu tutan, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2008 Aralık ayında yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin öngördüğü, binalara enerji kimlik belgesi vermek için kullanılacak ulusal hesap yöntemi (BEP-TR) ise Aralık 2009 tarihinde tamamlanarak bakanlığa sunulmuştur.

Bu bildiri kapsamında, nihai enerji tüketimi konut dışı hizmet binaları arasında en yüksek olan ve ısıl gereksinimleri birbirinden çok farklı birden fazla fonksiyonel mekandan oluşan otel binalarının enerji performansı, ülkemiz için geliştirilmiş ulusal hesap modeli olan (BEP-TR)” ve detaylı dinamik analizler yapabilen simülasyon araçlarıyla enerji ihtiyaçları hesaplanarak karşılaştırılmaktadır. Bir örnek üzerinden yapılan bu karşılaştırma otel binalarının enerji performansının basitleştirilmiş bina enerji performansı hesap yöntemi BEP TR ile belirlenmesi durumunda karşılaşılabilecek sorunları ortaya koymaktadır.