İklimlendirme Sistemlerinde Ekserji Çözümlemesi

İklimlendirme Sistemlerinde Ekserji Çözümlemesi

Ali Taner Derbentli

Bu çalışmada iklimlendirme sistemlerinde son yıllarda ekserji alanında gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilmiş, yapılan çözümlemeler, uygulanan yöntemler ve gelişmeler değerlendirilmiştir. Ekserji çözümlemesi son yıllarda özellikle güç üretimi alanında yaygın olarak kullanılmakta, sistem tasarımının hem tüm olarak hem de bileşen bazında iyileştirilmesi için yöntemler geliştirilmektedir. Ayrıca termoekonomi adı verilen bir bilim dalı gelişmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar, elektrik, ısıl enerji gibi ürün maliyetlerinin ekserji temelli olarak hesaplanmasını, sistemlerin ömür boyu maliyetlerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Son yıllarda ekserji ve termoekonomi uygulamaları iklimlendirme sistemlerinin tasarımında ve değerlendirmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, öne çıkan bazı çalışmaları özetlemektir.