Soğuk Depo Uygulamasında Doğru Bilinen Yanlışlara Işık Tutmak

Soğuk Depo Uygulamasında Doğru Bilinen Yanlışlara Işık Tutmak

Turan Erkan

Bu bildiri, soğuk depolama prosesi parametrelerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Soğuk depolamada sıcaklık, izole, havalandırma, hava dolaşımı, oda içi bağıl nem, evaporatör tasarımının önemi, defrost uygulaması konularına açıklık getirilmiştir.