Büyük Depolarda Yağmurlama Sistemleri Tasarımı ve Özel Uygulamalar

Büyük Depolarda Yağmurlama Sistemleri Tasarımı ve Özel Uygulamalar

Taner Kaboğlu

Bu çalışmada, büyük depo binalarında kurulacak yağmurlama sistemleriyle ilgili yasal zorunluluklar doğrultusunda, uygulanacak sistemin tasarım ilkeleri ve özel uygulama örnekleri konusunda bilgi verilecektir.

9.9.2009’da son haliyle yürürlüğe giren “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” (Bundan sonra “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) hükümleri, yağmurlama sistemi yapılması zorunlu depo binalarının tarifini vermektedir. Yönetmelik, aynı zamanda uyulması gereken standartlar ve tasarım kriterleri hakkında adres vermektedir.