Metal Endüstrisinde İç Ortam Toz ve Gaz Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Metal Endüstrisinde İç Ortam Toz ve Gaz Konsantrasyonlarının Belirlenmesi

Oktay Özkan, Fatma Varinli, Hande Çayır

Bu çalışmada, tesis içerisindeki iç hava kalitesi, iç hava kalitesini bozan kirleticilerin tespiti ve bu kirleticilerin iç ortam kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Metal üretimi gerçekleşen tesiste yapılan ölçümlerle iç ortam havasında bulunan ince toz partikülleri ve iç ortam gaz konsantrasyonları ölçülmüştür (Azotmonoksit, Karbondioksit, Karbonmonoksit, Kükürtdioksit, Hidroklorik Asit, PM10,PM2,5, TSP). İşçi sağlığı ve güvenliği için yapılan bu ölçümler değerlendirilirken kriter olarak 27.11.1973 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli Ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzüğü, 26.12.2003 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, EH40/2005 Work Place Exposure Limits, OSHA” sınır değerleri baz alınmıştır.