Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi: Split Klima İç Ünitesi Örneği

Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü Yöntemi: Split Klima İç Ünitesi Örneği

Ziya Haktan Karadeniz, Dilek Kumlutaş, Özgün Özer

Ev ve ofis kullanımı gün geçtikçe artan split klimaların, enerji verimliliği ve konfor açısından ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir. Split klima iç ünitelerinde hava akışını sağlayan teğetsel fanlar, karmaşık akış yapıları nedeniyle kontrolü zor akış şartları oluşturmaktadır. Fan yuvası ve klimanın dış kabuk tasarımı da bu akış üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve uygun tasarımı yapabilmek için ayrıntılı olarak incelenmeleri gerekir. Akışa müdahalesiz bir alansal hız ölçüm yöntemi olan Parçacık Görüntülemeli Hız Ölçümü (PGHÖ), birçok dalda akışın incelenmesi, çözümlenmesi, sayısal metotların doğrulanması ve sistemlerin optimize edilmesi için önemli bir araç olarak ön plana çıkmaktadır. İklimlendirme sanayinde ve ev aletleri üretiminde de taşınımla ısı transferi ve akış başarımını en üst seviyeye çıkarabilmek için etkin bir araç olarak kullanılma potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada düzlem içi üç boyutlu PGHÖ yöntemi tanıtılarak, split klima iç ünitesinin çıkış ağzındaki akış incelemesinde kullanımı sunulmuştur. Cihazın tasarımı gereği iki boyutlu düzlemsel bir jet akışı oluşturması beklenmektedir. Ancak, farklı kesitlerde yapılan ölçümlerde, cihazın yan duvarının jet akışı üzerinde farklılıklar yarattığı görülmüştür.