Güneş Enerjili NH3-H2O Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İzmir İli İçin İncelenmesi

Güneş Enerjili NH3-H2O Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin İzmir İli İçin İncelenmesi

Barış Bozkaya, Özay Akdemir

Güneş enerjisi, absorpsiyonlu soğutma sistemleri için uygun ısı kaynaklarından biridir. Sistem için gerekli olan ısının büyük çoğunluğu, yeterli alana sahip, yüksek sıcaklıklarda verimli güneş kollektörleri ile sağlanabilir. Ek ısı ihtiyacı için doğal gaz, LPG, atık ısı, jeotermal enerji veya elektrik enerjisi kullanılabilir.

Bu çalışmada, tek etkili NH3-H2O çalışma akışkanlı absorpsiyonlu soğutma sisteminin, 5 aylık soğutma sezonu boyunca, soğutma yükünü karşılaması amacıyla generatöre verilmesi gereken ısıyı sağlaması için uygun kollektör alanı belirlenmiştir. Farklı özellikte kollektörler de incelenerek içlerinde en verimli olan vakum tüplü kollektör seçilerek sistem hesaplamaları yapılmıştır.