Alışveriş Merkezleri İçin İç Ortam Biyoaerosol Araştırması

Alışveriş Merkezleri İçin İç Ortam Biyoaerosol Araştırması

Esra Tatlı, Ferhat Karaca, Zeynep Aydın, Fahri Akbaş

Bu çalışmanın amacı insanların zamanlarının birçoğunu geçirdikleri alışveriş merkezlerinde biyoaerosol örneklemesi yaparak patojen bakteri konsantrasyonlarının araştırılması ve kalıcı etkisinin azaltılmasında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda İstanbul’da bulunan ve ülkemizdeki en büyük alış veriş merkezleri arasında sayılan iki ayrı alışveriş merkezlerinin her bir katında bakteri konsantrasyonunu belirlemek için hafta içi ve hafta sonu günlerinde biyoaerosol örneklemeleri yapılmıştır. Örnekleme sürecinde toplanan biyoaerosol numuneleri Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (Polymerase Chain Reaction – PCR) yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş, patojen bakteri tür ve miktarları belirlenmiştir. Elde edilen bulgular ulusal ve uluslar arası standartlar açısından tartışılmış ve bu bakterilerin insan sağlığına olan etkileri standartlara göre değerlendirilmiştir.