İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi

İki Kademeli Ekonomizerli Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Performans Analizi

Bayram Kılıç, Arzu Şencan, Osman İpek

Yoğuşturucu sıcaklığıyla buharlaştırıcı sıcaklığı arasındaki fark çok büyük olduğunda kompresör çok fazla giriş işi (elektrik enerjisi) harcar. Elektrik enerjisi miktarının azaltılması ve sistemin toplam etkinlik katsayısının arttırılmasının bir yolu da iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin kullanılmasıdır.

Bu çalışmada, iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin birinci yasa analizi yapılmıştır. Sistemde soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır. Bu soğutucu akışkanı kullanan iki kademeli ekonomizerli buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin değişik çalışma şartlarında sistem performansı (COP) incelenmiş ve sistemin optimum çalışma şartları belirlenmiştir. Sonuç olarak en yüksek soğutma etkinlik katsayısı değeri, kondenser sıcaklığı 20 oC ve evaporatör sıcaklığı 5 oC olan çalışma şartlarında elde edilmiştir.