Bir Endüstriyel Kurutucu Fırınının Termodinamik Analizi

Bir Endüstriyel Kurutucu Fırınının Termodinamik Analizi

Zafer Utlu, Arif Hepbaşlı, Muharrem Turan

Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki suyun minimum enerji kullanımı ile uzaklaştırması amaçlanır. Ekserji analizi, son yıllarda, değişik ısıl sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve performansının değerlendirmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar arasında, enerji yoğun bir işlem olan kurutma büyük önem taşır. Bu çalışmada, gerçek işletme verisi kullanılarak, İzmir’de bulunan, yıllık üretim kapasitesi 24 milyon m2 olan bir seramik tesisinin enerji ve ekserji analizleri yapıldı. Kurutma sistemi, üç aşamada analiz edildi. 22 oC’lik bir referans (ölü hal) sıcaklığında sistemin her bileşeninin ve tüm sistemin ekserji yok oluşu ve verim değerleri hesaplandı. 2009 yılının Ocak ay’ı için, püskürtmeli (spray) kurutucunun enerji ve ekserji verimleri, sırasıyla, % 65,5 ve % 53,7 olarak bulundu. Dikey kurutucunun enerji verimi ise, % 39 olarak elde edildi.