Delikli Kare Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Delikli Kare Kanatçıklardan Taşınımla Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Eyüphan Manay, Bayram Şahin, Şendoğan Karagöz

Bu çalışmanın amacı, bir dizi delinmiş iğne kanatçıktan türbülanslı taşınımla ısı transferini araştırmaktır. İlgili eşitliklerin çözümü için RNG tabanlı k-ε türbülans modeli ve SIMPLE algoritma kullanılmıştır. İğne kanatçıkların tabanına 4000 W/m2 sabit ısı akısı uygulanmıştır. Reynolds sayısı (Re=13.500, 27.500 ve 42.000), akış yönünde iğne kanatçık boşluk oranı (Sy/D=1.208, 1.944) ve düşey boşluk oranının (C/H=0 ve 1) ısı transferi üzerine etkileri incelenmiştir. İş akışkanı olarak hava kullanılmış ve ışınımla ısı transferi etkileri ihmal edilmiştir. Yerel ve ortalama Nusselt ve sürtünme katsayılarının değişimleri sunulmuş ve toplam ısı transferi iyileştirmesi irdelenmiştir. Farklı düzlemlerdeki eş sıcaklık ve eş hız çizgileri sunulmuştur.