Nem Almalı Bir İklimlendirme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Nem Almalı Bir İklimlendirme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Ertaç Hürdoğan, Orhan Büyükalaca, Tuncay Yılmaz, İrfan Uçkan

Bu çalışmada, nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin özellikle hijyenin önemli olduğu hastane uygulamaları için uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bir sistem kurulmuş ve deneysel olarak araştırılmıştır. Kurulan desisif iklimlendirme sisteminin ve sistemde bulunan ekipmanların performansları ayrı ayrı inceleyebilmek amacıyla sistem üzerinde sıcaklık, nem, debi, elektrik tüketimi gibi çeşitli parametreler ölçülerek deneyler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, 2008–2009 soğutma sezonunda 80 oC rejenerasyon set sıcaklığında yapılan deneylerden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.