Isı Pompası Destekli Güneş Enerjisi ile Su Damıtma

Isı Pompası Destekli Güneş Enerjisi ile Su Damıtma

Mustafa Ketrez, Hüseyin Usta, Yusuf Çay

Bu çalışmada, güneş enerjisinden yararlanılarak deniz suyunun kullanım suyu haline getirilmesi ve soğutulması amaçlanmıştır. Sisteme ısı pompası da eklenerek damıtma miktarı araştırılmıştır. Damıtma havuz yüzeyi 0,5m2, kollektör eğimi 30° ve damıtılan su yüksekliği 1 cm seçilmiştir. Isı pompası için 1/6 HP’lik bir kompresör, soğutucu akışkan olarak R134a kullanılmıştır. Damıtma sisteminin ve ısı pompasının belirlenen noktalardaki sıcaklıkları, buharlaşma ve damıtılan su miktarları ölçülerek elde edilen sonuçlar incelenmiştir. Isı pompası kullanımının sadece güneş enerjisiyle damıtmaya nazaran %35 daha fazla damıtma sağladığı tespit edilmiştir.