Soğutmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Soğutmada Enerji Verimliliği ve Yönetimi

Türkan Üçok, Ali Güngör

Ülkelerin geleceğinin enerjinin yarınına odaklı olduğu şu günlerde enerji verimliliğinin değeri çok büyüktür. Binalarda tüketilen enerjinin % 70–90’ının ısıtma-soğutma amaçlı kullanımından yola çıkılarak soğutmada enerji veriminin artırılmasının önemine varılabilir.

Bu yazının amacı, soğutmada verimliliğin ölçütlerini, verimi artırmak için alınabilecek tedbirleri mevcut donanım verimliliklerine, enerji yönetimi hususlarına ve alternatif soğutma tekniklerine yer vererek ele almaktır.