TS 825’e Uygun Olarak Yalıtılan Bir Binanın Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi

TS 825’e Uygun Olarak Yalıtılan Bir Binanın Teknik ve Ekonomik Olarak İncelenmesi

İbrahim Atmaca, Sezgi Koçak

Bu çalışmada, 1. derece gün bölgesinde bulunan bir binanın farklı şekillerde yalıtılması sonucu elde edilen bulgular incelenmiştir. Binanın yıllık enerji ihtiyacı (Q) sınırlandırılan enerji ihtiyacına (Q’) oranlanarak 3 farklı tür yalıtım uygulanmış, yapılan bu uygulamaların sonuçları değerlendirilmiştir. 0.95≤Q/Q’ <0.99, 0.85≤Q/Q’ <0.95 ve Q/Q’ <0.85 durumlarını sağlayacak yalıtım, ele alınan binaya uygulanmış, bu 3 farklı yalıtım için, yapı elemanlarının toplam ısı transfer katsayıları, TS825’de tavsiye edilen değerler ile standardın içerdiği özel durum ve hükümlerin prensibinde değerlendirilmiştir. Bunların yanı sıra bu 3 yalıtım tipine bağlı olarak aylık iletim – taşınım yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları ile yine aylık ısı kazançlarının değişimi ele alınmış ve yalıtım tipine bağlı olarak aylık ısıtma enerjisi ihtiyacının değişimi de grafik halde incelenmiştir. Uygulanan yalıtım tipine bağlı olarak binanın yıllık yakıt tüketimi, yakıt ve yalıtım maliyetleri ile yalıtımın geri ödeme süreleri de çalışmada ele alınan konular arasındadır.