Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi

Soğutma Sistemlerinde Ölçme ve Değerlendirmenin Enerji Verimliliği Açısından Önemi

Kadir İsa, Hüseyin Bulgurcu, Murat Adaköy

Soğutma sistemlerinin çalışma verilerinin (basınç, sıcaklık, vb.) ölçülmesi, enerji etütleri ve sonrasındaki değerlendirmeler için oldukça önemlidir. Sistemde kullanılan soğutkan şarjının gereğinden fazla ya da az olması da tüketilen enerji ile doğrudan ilgilidir. Bu durum, performans ve olumsuz çevresel sonuçları nedeniyle periyodik kaçak kontrollerinin de uygulanacak bakım programına alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu incelemede, ölçemediğimiz bir şeyi yönetemeyeceğimiz noktasından hareketle, günümüzde bu amaçla kullanılan cihazlar ve elde edilen sonuçların yorumlarına yer verilmiştir.