Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik Performansın Değerlendirilmesi

Yeşil Bina Sertifikasyonunda Akustik Performansın Değerlendirilmesi

Nurgün Tamer Bayazıt, Bilge Şan, Gizem Ökten

Enerji etkin yeşil bina stratejilerinde ana hedef, çevreye duyarlı, kullanıcılarına konforlu ve sağlıklı bir çevresel ortam yaratan binalar tasarlamaktır. Bu binalarda aranılan koşullar ve gerekli uygulamalar, farklı sertifikasyon sistemleriyle tanımlanmaktadır. Sertifikasyon sistemleri, binaların “yeşil bina” olabilmesi için önceliği, doğal havalandırma, pasif ısıtma/soğutma ve yeşil malzeme kullanımına vermektedir. Binaların iç mekan ortamını etkileyen dört temel unsur: strüktür, HVAC sistemi, dış ortam ve kullanıcı aktiviteleri olarak belirtilmekle birlikte; iç mekan hava kalitesi, akustik ve aydınlatma sistemleri, kullanıcıların performansını ve üretkenliğini birebir etkilediği için özellikle önem kazanmaktadır. Birbirleri ile yakın ilişkili olan bu sistemlerin tasarımı diğerinin performansını fark edilir biçimde etkilemektedir. Bir mekanın akustik performansı, arka plan gürültüsü; bitişik mahaller ve dışarıdan gelen gürültüye karşı ses yalıtımı (hava ve strüktür doğuşlu) ve hacim akustiği parametreleri ile değerlendirilmektedir. Bu parametrelerin istenilen düzeyde olması, HVAC sistemlerinde yeterli ses yalıtımının uygulanması, mekan boyutlarının ve iç yüzey kaplamalarının uygun tasarlanması ve bina kabuğunda gereken ses yalıtımının sağlanması ile gerçekleştirilebilmektedir. Çalışanların performansı üzerinde büyük etkisi olan iç akustik konfor, bazı sertifika sistemlerinde hiç kredilendirilmemekte, ya da en fazla opsiyonel kredilerle değerlendirilmekte, kredilendiren sistemlerde de çalışma performansına olan etkisini temsilden çok uzak puanlarla değerlendirilmektedir. Çalışmada, kredilendirme sistemini oluşturan ve akustik performansa da dikkat çeken sertifikasyon sistemlerinin dayandığı temel prensipler; akustik konusunun “yeşil bina” kavramı ve temsil ettiği tasarım kavramları ile bütünleştirildiğinde ortaya çıkan sorunlar ve ülkemizdeki durum ele alınmaktadır.