Soğutkan Karışımlarının Termodinamik Özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera Gerçek Gaz Denklemi Kullanılarak Modellenmesi

Soğutkan Karışımlarının Termodinamik Özelliklerinin Peng-Robinson-Stryjek-Vera Gerçek Gaz Denklemi Kullanılarak Modellenmesi

Mustafa Turhan Çoban, Halil Atalay

Günümüzde değişik alternatif soğutucu akışkanlar (soğutkanlar) soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu soğutkanlardan bazıları birden fazla saf soğutkanın belirli yüzdelerle karıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Peng Robinson-Stryjek-Vera denklemi gaz karışımlarının termodinamik özelliklerini hesaplamak için geliştirilmiş bir gerçek gaz denklemidir. Soğutkan karışımlarının termodinamik özelliklerinin hesaplanması için Java programlama dili kullanılarak bir model hazırlanmıştır. Modelde doyma termodinamik özellikleri kübik şerit interpolasyon ile hesaplanmakta, sıvı ve kızgın buhar bölgeleri ise Peng-Robinson-Stryjek-Vera denklemi ile bulunmaktadır. Peng Robinson-Stryjek-Vera denklemi, kübik şerit denklemleri ve modelleme detayları bu çalışmada sunulmuştur. R402a, R402b, R401a, R401b soğutkan karışımlarının termodinamik özellikleri bu model tarafından hesaplanabilmektedir.