Isı Borulu Atık Baca Gazlarından Isı Geri Kazanım Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Isı Borulu Atık Baca Gazlarından Isı Geri Kazanım Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi

Emre Ürün, Yusuf Çay, Hüseyin Kurt

Bu çalışmada, yerçekimi destekli ısı borulu atık baca gazlarından ısı geri kazanım sisteminin ısıl performansı deneysel olarak incelenmiştir. Isı geri kazanım sistemi, bakır borudan yapılmış 16 adet ısı borusundan oluşmaktadır. Çalışma akışkanı olarak, R-410a soğutucu akışkanı kullanılmıştır. Sistem, baca içerisine yerleştirilen evaporatör bölgesinin atık baca gazlarında almış olduğu ısı enerjisinin soğutma suyunun dolaştığı bir depo içerisine yerleştirilen kondenser bölgesine taşınması şeklinde çalışmaktadır. Deneyler, beş farklı baca gazı sıcaklığında (75, 100, 125, 150, 175 ºC), dört farklı baca gazı hızında (1, 1.5, 2, 2.5 m/s) ve soğutma suyu debisinde (1, 2, 3, 4 lt/dk) yapılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlara göre, ısı geri kazanım sistemini oluşturan ısı borularının etkenliği % 44.1 olarak hesaplanmıştır.